ARVEN VÅR - DEL 4

Dette er den delen av historia vår som fortsatt gjør litt vondt,  likevel velger vi å ta den med. Livet har sine motbakker for de fleste av oss, og for familien var dette en som fikk store konsekvenser i flere år.

Det store industrieventyret tar slutt.

Olav starter 70- åra med å bli enkemann. Hans elskede Emma døde etter en tids sykdom.Dette var et hardt slag. Olav lengtet veldig etter Emma. Han satt ofte og las kjærlighetsbreva fra henne og dei var en stor trøst. 

Kjærlighetsbrev fra Emma

Tomren Fabrikker hadde opplevd vekst og framgang hele tiden, men tidlig på 70-tallet så endrer det seg. Norge åpner opp grensene for billig import fra utlandet, og en hel industri blir berørt. 70-tallet var hardt for flere næringer. Skipsindustrien får det også vanskelig, og i Romsdal var det skipsindustri og konfeksjon som representerte de store arbeidsplassene.

Arven vår - del 4

Nå blir det vanskelig å konkurrere med billig arbeidskraft fra andre land, og det kommer til et punkt der Olav og Odd må ta det vanskelige valget å avvikle fabrikken.
Målet var å kunne bevare alle butikkene. Dei hadde gitt alt, og nå var fabrikken i Tomrefjord ikke liv laget.

Dette var et tungt valg for Olav og Odd.

Odd og Olav Tomren

Tomren Fabrikker var den store hjørnesteinsbedrifta i kommunen, og nå kommer lokalpolitikerne inn og vil gjøre det de kan for å redde arbeidsplasser. De kontakter sentrale politikere på Stortinget og industriministeren blir involvert. Hjelp og støtte blir lovet, og beskjed ble gitt om ikke å legge ned bedriften. Dette ble en turbulent tid.

Støtten kom ikke som lovet. Det skulle betales lønn til alle de ansatte, driftsutgiftene skulle dekkes - alt begynte å rase.

Ansatte på Tomren Fabrikker

Det ble mye pressedekning i alle de store avisene og på tv. Det var ikke så vanlig med konkurser i Norge på denne tiden, og i pressen blir det skrevet både sannheter og usannheter om det som skjer. Dette blir ekstra byrder å bære. Så skjer det at regjeringen tar et strategivalg. Dei bestemmer seg for at skipsindustrien har framtiden for seg, og konfeksjonsindustrien ikke. Konkret betyr det at skipsindustrien får økonomisk støtte, men ikke konfeksjonsindustrien.

En hel næring går konkurs i løpet av noen måneder. Det får store konsekvenser for mange, og spesielt i Romsdal der denne næringa var den som sysselsatte de fleste.

Tomren fabrikker

I mars 1977 inviterer Tomren Fabrikker til pressekonferanse, og her blir det fortalt at fabrikken ville gå konkurs. En trist og vond dag for alle ansatte og for familien. Det verste for Odd og Olav var nok opplevelsen dei hadde av å ha svikta sine arbeidere. Som dei sa på pressekonferansen: "Vårt mål har vært å skaffe folk et levebrød".

Konfeksjonseventyret var over - akkurat 50 år etter det startet.

ARVEN VÅR - DEL 5

ARVEN VÅR - DEL 3

HVA FÅR DU NÅR DU HANDLER HOS ARV

KORTHOLDER

SKULDERVESKER

JOBBVESKER

x